Įžymių žmonių gimimo datos, kitos svarbios Lietuvos datos

Spalio mėnesį

1 d. 1885 m. gimė Mykolas Krupavičius. Lietuvos kunigas, politikos ir visuomenės veikėjas, Krikščionių demokratų partijos vienas įkūrėjų ir vadovų, žemės ūkio ministras(1923–1926). Su kitais parengė žemės reformos įstatymą ir ją įgyvendino. Emigracijoje vadovavo Vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo komitetui.

2 d. 1951 m. sovietai pradėjo Lietuvos gyventojų trėmimo operaciją „Osen“ (Ruduo). Ją vykdė 15 tūkst. saugumo darbuotojų, kariškių, milicininkų, stribų ir apie 8000 sovietinių aktyvistų. Per dvi dienas buvo ištremta 16 150 žmonių, iš jų 5278 vaikai. Per visus 1951 metus iš Lietuvos iš viso buvo ištremta 21 177 gyventojai.

3 d. 1458 m. gimė Šventasis Kazimieras. Šventasis, dangiškasis Lietuvos globėjas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalaitis. Dėl savo pamaldumo ir doro gyvenimo 1602 m. paskelbtas šventuoju. Atminimo diena – kovo 4 d. 

3 d. 1890 m. gimė Vincas Grybas. Lietuvos skulptorius, politinis bei visuomenės veikėjas. Vienas žymiausių 20 a. 1 pusės lietuvių skulptorių.

4 d. 1893 m. gimė Stasys Girėnas. Lietuvos ir JAV aviatorius, 1933 m. kartu su Steponu Dariumi lėktuvu „Lituanica“ perskrido Atlantą. 

6 d. 1745 m. gimė Pranciškus Smuglevičius. Įžymiausias Lietuvos klasicizmo dailininkas.

9 d. 1850 m. gimė Vincas Pietaris. Gydytojas, lietuvių rašytojas, draudžiamosios lietuvių publicistikos bendraautoris, pirmojo lietuviško istorinio romano „Algimantas“ autorius. 

9 d. 1908m. gimė Jonas Švedas. Lietuvių dirigentas, kompozitorius, trombonininkas, pedagogas. 1940 m. įkūrė Valstybinį dainų ir šokių ansamblį (dabar "Lietuva") ir iki 1962 m. (su pertrauka) buvo jo meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas.

10 d. 1904 m. gimė Liudas Truikys. Dailininkas, scenografas, dekoratyvinės dailės dėstytojas.

11 d. 1928 m. gimė Saulius Sondeckis. Lietuvių smuikininkas, dirigentas, pedagogas. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1999 m.).

13 d. 1873 m. gimė Mikas Petrauskas. Kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas. Pagal Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio melodramą sukūrė ir pastatė pirmąją lietuvių operą „Birutė“.

13 d. 1929 m. gimė Donatas Sauka. Tautosakininkas, literatūrologas. Tyrė lietuvių tautosaką ir Europos kultūrą. Lietuvos nacionalinė premija (1998 m.).

13 d. 1949 m. gimė Aldona Česaitytė Nenėnienė. Lietuvių rankininkė. 1976 m. ir 1980 m. olimpinė čempionė.

15 d. 1892 m. gimė Vladas Kuzma. Chirurgas. 1923 m. pirmasis Lietuvoje perpylė kraują, propagavo kraujo konservavimą. Padarė apie 20 000 sudėtingų operacijų. Neturtinguosius gydė nemokamai.

16 d. 1950 m. gimė Jonas Katakinas. Lietuvių baleto artistas, pedagogas.

18 d. 1890 m. gimė Leonas Bistras. Lietuvos valstybės ir politikos veikėjas. 1922–1923 m. ir 1925 m. Seimo pirmininkas. 1923–1925 m., 1926–1927 m. ir 1939 m. švietimo ministras. 1925–1926 m. ministras pirmininkas, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras.

18 d. 1906 m. gimė Romualdas Juknevičius. Vienas žymiausių lietuvių teatro režisierių, aktorius, teatro pedagogas.

18 d. 1911 m. gimė Julijonas Steponavičius. Vilniaus arkivyskupas, tremtinys, Vilniaus arkivyskupijos apaštalinis administratorius.

18 d. 1932 m. gimė Vytautas Landsbergis. Lietuvos valstybės, politikos ir kultūros veikėjas, kultūros istorikas, pianistas, muzikologas. 1990–92 m. Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo pirmininkas. Kovo 11 Akto signataras.

19 d. 1882 m. gimė Vincas Krėvė-Mickevičius. Lietuvos prozininkas, dramaturgas, lietuvių literatūros klasikas, profesorius, politinis veikėjas.

21 d. 1906 m. gimė Petras Aleksandravičius. Lietuvių skulptorius. Sukūrė paminklinių skulptūrų (L.Ivinskio Kuršėnuose, 1958 m., Žemaitės Vilniuje, 1970 m., A.Vienuolio Anykščiuose, 1982 m., J.Jablonskio Marijampolėje, 1992 m.).

23 d. 1810 m. gimė Henrikas Dmachauskas. Skulptorius, 1830 ir 1863 m. sukilimų dalyvis. Užsienyje gyveno ir kūrė Henry D.Saunderso slapyvardžiu. Sukūrė Vilniaus katedros šv.Vladislovo skulptūrą.

25 d. Nuo 1994 m. spalio 25‑oji minima kaip Konstitucijos diena.1992 m. konstituciniu referendumu, vykusiu kartu su Seimo rinkimų pirmuoju turu, buvo priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lapkričio 2 d. įsigaliojusi Konstitucija Lietuvoje atkūrė Prezidento instituciją.

26 d. 1799 m. gimė Simonas Stanevičius. Lietuvių poetas, folkloristas, istorikas. Pirmasis profesionalus lituanistas filologas. Parašė 6 pasakėčias ir odę „Šlovė žemaičių“, kuri yra pirmasis šio žanro kūrinys lietuvių kalba.

26 d. 1930 m. gimė Ona Narbutienė. Lietuvių muzikologė, pedagogė. Lietuvos nacionalinės premijos laureatė (1999 m.). 2008 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcija įsteigė O.Narbutienės premiją už Lietuvos muzikinės kultūros tyrinėjimą ir populiarinimą.

Lietuvių istorikas Simonas Daukantas28 d. 1793 m. gimė Simonas Daukantas. Vienas žymiausių Lietuvos istorikų, švietėjas, tautinio atgimimo veikėjas, pirmosios Lietuvos istorijos lietuvių kalba autorius.

30 d. 1728 m. gimė Martynas Počobutas. Lietuvos astronomas ir matematikas, Vilniaus universiteto rektorius, jėzuitas. Vadovavo universiteto observatorijos rekonstrukcijai, aprūpino ją naujausiais instrumentais, 1777 m. aptiko naują žvaigždyną – Poniatovskio Taurą.

31 d. 1876 m. gimė Antanas Žmuidzinavičius. Lietuvos dailininkas, kolekcionierius, visuomenės veikėjas. Sukaupė lietuvių liaudies dailės dirbinių, archeologinių, etnografinių senienų, velnių kolekciją.

 

Informacijos šaltinis:

Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt.

www.šaltiniai.info – interaktyvi lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazė.

Vikipedija - interneto enciklopedija.

Lapkričio mėnuo

Gruodžio mėnuo

Sausio mėnuo

Vasario mėnuo

Kovo mėnuo

Balandžio mėnuo

Gegužės mėnuo

Birželio mėnuo

Liepos  mėnuo

Rugpjūčio mėnuo

Rugsėjo mėnuo