Žymūs Lietuvos žmonės

Šiandien, birželio 25 d.

1886 m. (prieš 136 m.) gimė Jonas Vailokaitis.

Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Finansininkas, pramonininkas. Lietuvių konferencijoje (1917 m.) išrinktas Lietuvos Tarybos nariu, Vasario 16 Akto signataras. Ūkio banko, „Lietūkio“, Lietuvių aktyvistų fronto vienas steigėjų.

Skaitykite daugiau →
Photo 1