1939 m . žurnalas ŽIDINYS-15

zidinys_15_1924-1939_web
zidinys_15_1924-1939_webzidinys_15_1924-1939-1_web


Židinys – literatūros, mokslo, visuomenės ir akademinio gyvenimo mėnesinis žurnalas, ėjęs 19241940 m. Kaune.

Oficialus leidėjas Vincas Mykolaitis-Putinas, nuo 1932 m. – Jonas Grinius. Faktiškai leido ateitininkų federacijos vyriausioji valdyba (iki 1924 m. – sąjunga).

Spausdino straipsnius filosofijos, kultūros, religijos, mokslo, istorijos, psichologijos, literatūrologijos, estetikos ir kitais klausimais. Skelbė politikos, meno, dailės, visuomeninio gyvenimo apžvalgas, grožinės literatūros kūrinius.

Skaitmeninį žurnalą galite peržiūrėti svetainėje https://www.epaveldas.lt